Yüksek Lisans

Üniversitesi Hukuk Fakültesi yüksek lisans programlarına kabul edilmenin ön koşulu olarak  YDS – YÖKDİL sınav sonucu (80) veya TOEFL IBT (80) talep edilecektir. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı”ndan alınan muadil puanlar da bu ek koşullar uyarınca yapılacak başvurularda kabul edilecektir.

Değerlendirme; lisans not ortalaması, Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sonucu ve giriş sınavı temel alınarak yapılacaktır. Asgari 2.75 GPA aranır. ( Tezsiz Programlarda ALES sınavı gerekliliği bulunmamaktadır.)

Hukuk Fakültesi mezunu olmayan kişiler de, hukuk yüksek lisans programlarına kabul edilebilirler. Ancak, bu kişilere program bitiminde, LL.M. derecesinin yerine, MA derecesi verilir.

Hukuk Fakültesi mezunu olmayanlar için aranan bölüm gereklilikleri:
        Kamu Hukuku Programı İçin Özel Hukuk Programı İçin
·        Anayasa Hukuku I

·        Anayasa Hukuku II

·        Ceza Hukuku I

·        İdare Hukuku I

·        Devletler Genel Hukuku I

·        Seçimlik bir hukuk dersi

·       Medeni Hukuk

·       Borçlar Hukuku I

·        Medeni Usul Hukuku I

·        Ticaret Hukuku I

·        Milletlerarası Özel Hukuk I

·        Seçimlik bir hukuk dersi

* Eğitim ve öğretimin gerekleri doğrultusunda, seçimlik derslerin açılacağı dönemleri belirleme hakkı saklıdır.
* Dersler Cuma ve Cumartesi günleri (modüler) planlanmaktadır.