Dikey Geçiş (DGS)

Dikey Geçiş Hakkında Bilinmesi Gerekenler:

 • DGS Kılavuzu: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) her yıl, başvuranların hangi lisans programlarına dikey geçiş için başvurabileceklerini, bu programların koşullarını ve bu programlara alınacak öğrenci sayılarını gösteren bir kılavuz hazırlar. Adaylar bu kılavuzu takip ederek gerekli bilgileri elde edebilirler.
 • Sınav: Belirlenen koşulları sağlayan, başvuruları kabul edilen ve örgün öğretime devam etmek isteyen adaylar Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’na alınırlar. Sınav, sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir yetenek sınavıdır.  Hem sınavdan alınan puan, hem de öğrencilerin genel not ortalamaları yerleştirmede dikkate alınır.
 • Doğrudan Kayıt: Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olanlar, kendi alanlarındaki kontenjan sınırlaması olmayan açıköğretim  lisans programlarına devam etmek isterlerse,  sınava girmeden, doğrudan kayıt hakkı elde ederler. 
 • Ders Tamamlama: Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrenciler, ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerin eş değeri olan derslerden muaf olurlar. Ayrıca, kredileri dikkate alınarak, lisans programından almaları gereken dersler belirlenir. Bu ders tamamlama ve hazırlık dönemi genellikle iki yarıyıl sürer. Yani bir yıl süreyle lisans programına hazırlanma  eğitimi alırlar ve sonra iki yıl daha lisans eğitimine devam ederler. 
 • Hazırlık Sınıfı: Yabancı dille öğretim yapılan ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir.

 • Dikey geçiş sınavı ile ilk 3 tercihte % 30 burs olanağı
 • Dikey geçiş sınavında yüksek kontenjan sayıları ile geçiş yapma olasılığının yüksek olması
 • DGS tercih süresi boyunca ve lisans eğitimi süresinde alanında uzman rehberlik ekibiyle kariyer danışmanlığı
 • On binlerce çözüm ortağı ile Türkiye’nin uygulamalı eğitim yapan tek üniversitesi
 • Diplomaları, Avrupa Birliği ve Avrupa Yüksek Öğretim alanı içerisinde yer alan ülkeler tarafından tanınan üniversite
 • Dünya çapında alanında en iyi akademisyenler
 • Mezun öğrencileri işe yerleştirme merkezi
 • % 83,6 işe yerleştirme oranı
 • Mezunları iş dünyası tarafından tercih edilen üniversite
 • Dünyaca tanınmış uluslararası üniversitelerle işbirliği
 • Ulusal ve uluslararası konferanslar
 • Öğrenci kulüpleri ile sosyal faaliyetler
 • Öğrenim süresince burs kazanma imkânı
 • Sporda başarıya burs fırsatı
 • Çift anadal programı sayesinde aynı anda iki diploma
 • Türkiye’nin en seçkin multidisipliner üniversite teknoloji merkezlerinden: PROF. DR. AZİZ SANCAR TEKNOLOJİ MERKEZİ
 • Tıp Fakültesi Hastanesi, 3 Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi 27 Temel Tıp Bilimleri Laboratuvarları ile bir sağlık kampüsü
 • Girişimci öğrenciler için, fikrin ürüne dönüştüğü kuluçka merkezleri

DGS’ye, önlisans programlarından mezun olanlar ile son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan her aday başvurabilir.

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri ayrı olmak üzere, adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Tüm adayların sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için sayısal standart puan ve sözel standart puan hesaplanacaktır.

Önlisans başarı puanı (ÖBP) DGS’ye başvuran adaylardan her biri için önlisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir önlisans başarı puanı (ÖBP) hesaplanacaktır. Adayların önlisans başarı puanlarının (ÖBP) hesaplanmasında önlisans programında almış oldukları notların ortalamasından meydana gelen akademik ortalama esas alınacaktır.

Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır. 50’nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100’lü not sistemine dönüştürülecektir.

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

Sınav sayısal ve sözel bölüm olmak üzere iki bölümden oluşur. Hem sayısal hem sözel soruları, genel olarak mantık yürütebilme, analiz yapabilme, neden sonuç ilişkilerini yorumlayabilme ve dikkat yeteneğinizi ölçen sorulardan oluşmaktadır.

150 dakika olacaktır, yani 2 saat 30 dk süre verilir.

Tercihlerinizde sadece mezun olduğunuz bölümle ilgili YÖK tarafından belirlenmiş bölümleri tercih edebilirsiniz.

Üniversitemizde intibak sınıfı yoktur. Üniversitemize dikey geçiş sınavı ile gelen öğrenciler, önlisans eğitimlerinde almış oldukları derslerden başvuracakları fakültenin yönetimi tarafından kabul edilenlerinden muaf olacaklardır. Mezun olduğunuz MYO Programından almış olduğunuz dersler ve içerikleri başvurduğunuz bölüm öğretim üyelerinden oluşturulacak komisyon tarafından incelenerek muaf olacağınız dersler ve fark dersleriniz belirlenir.

ÖSYM tercih sayısını her yıl değiştirebiliyor. 2018 DGS’ de ilk yerleştirmede 30 tercih hakkı vermiştir

Üniversitemizde burslu olarak eğitim görme imkanı mevcuttur. Kontenjan ve burslar her yıl güncellenmekte olup aday öğrenciler sayfamızda ilan edilmektedir.

PDF Ulaşmak için tıklayın.